Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2020/2021

Viken fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i Vg1 på de offentlige videregående skolene i Akershus. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Viken fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Bestillingsstart for skoleåret 2020/2021 er 15. juni 2020


For å få PC-en levert til skolestart, 17. august 2020, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor:             12. august 2020

Hentes i utvalgte Elkjøp-butikker:           13. august 2020


Utsendelse av Elev-PC 2020 modeller vil starte fra og med Onsdag den 15.07.2020.

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.