Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2021/2022

Viken fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i Vg1 på de offentlige videregående skolene i Viken. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Viken fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Grunnet forsinkelser på årets leveranse så vil vi ikke motta maskinene før i starten av august. Maskinene vil bli sendt ut forløpende til alle som har bestilt, og dere vil ha maskinen innen skolestart så lenge dere har bestilt innen fristen.


For å få PC-en levert til skolestart, 18. august 2021, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor: 15. august 2021

Hentes i utvalgte Elkjøp-butikker: 17. august 2021 klokken 12.00Kjøp din Elev-PC her