Bestilling- og informasjonsportal for Elev-PC 2021/2022

Viken fylkeskommune har avtale med Elkjøp om levering av elev-PC til elever som begynner i Vg1 på de offentlige videregående skolene i Viken. Du har kun mulighet til å bestille en datamaskin gjennom fylkeskommunenes avtale.

I denne portalen vil du finne nødvendig informasjon rundt bestilling, levering, service og support.

Prisene er subsidiert av Viken fylkeskommune, og fylkeskommunen vil kontrollere alle innkommende bestillinger. Dersom du ikke fyller vilkårene, eller bestiller flere maskiner, vil fylkeskommunen sende deg en faktura på subsidiebeløpet.

Bestillingsfrister

Grunnet forsinkelse på årets leveranse, så er bestillingsstart utsatt til 18. juni 2021.


For å få PC-en levert til skolestart, 18. august 2021, må du bestille senest innen følgende datoer:

Levert til nærmeste postkontor: 15. august 2021

Hentes i utvalgte Elkjøp-butikker: 17. august 2021 klokken 12.00


Årets leveranse er dessverre forsinket, portalen vil bli oppdatert fortløpende med informasjon.

For mer informasjon kan du klikke på menyknappene over.