Om Elev-PC

Datamaskinen er et viktig verktøy for en god opplæring. Derfor har Fylkestinget vedtatt at alle elever ved videregående skoler i Akershus skal ha en bærbar PC til bruk i skolearbeidet.

Du har selv ansvar for å stille med en datamaskin til skolestart, og du kan enten bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler, eller benytte en annen datamaskin som fyller minstekravene. Du kan lese mer om ordningen på fylkeskommunens nettsider.